Gelişmiş, güvenli ve zamanında tedaviler

Farmakolojik araştırmalardaki gelişmeler Milyarlarca avroluk kamu ve özel yatırımı harekete geçiriyorlar. Özellikle Katalonya gibi ortamlarla ilgili olan kamu ve özel, akademik, klinik ve endüstriyel karmaşık bir araştırma ve geliştirme sistemini sürdürüyorlar. Kısa süre öncesine kadar güçsüz olduğumuz hastalıkların tedavisi veya tedavi edilmesi yönündeki beklentileri sürekli olarak ortaya çıkarıyorlar. Ve halk sağlığı için çok büyük harcamalar yaratıyorlar. Bu yönlerin her birinde sürdürülür veya sürdürülmelidir, hassas dengeler. Maliyet-fayda oranı kamu finansmanını haklı çıkarmalıdır. Toplum sağlığının ihtiyaçları, kârlı olma beklentisi olmadan çok pahalı yatırımlara girişmeyecek olan endüstrinin çıkarlarını karşılamalıdır. Gelecek vaat eden terapötik çözümlere sahip olma telaşı, laboratuvar deneylerinden elde edilen umutların terapötik etkinliğe sahip olduğunu doğrulamak ve kabul edilebilir veya olmayabilecek olası yan etkileri dışlamak için gerekli garantileri gözden kaçırmamalıdır.

Bu gereklilik çok maliyetli, ardışık ve uzun süreli klinik test süreçleri Kovid-19 salgını gibi aşırı acil durumlarda bile en fazla yüksek maliyetle hızlandırılabilir ancak kaçınılamaz. Coronavirüs için rekor sürede bir aşı elde edildi, ancak dikkatli olunması aynı zamanda etkisiz veya güvenli olmayan alternatiflerin süreçten düşmesine de yol açtı.

Avrupa farmakolojik stratejisine ilişkin yeni bir direktif şu anda Avrupa Parlamentosu’nda tartışılıyor. tüm bu tartışmaları ele alan ve başta büyük hastanelerle bağlantılı araştırma merkezleri olmak üzere çeşitli grupları alarma geçiren bir gelişme. AB’de, ileri tedavi ilaçları (ATM) ile ilgili düzenlemeler 2007’den beri yürürlüktedir; “Hastane muafiyeti.” Bu madde, önde gelen merkezlerin, ilaç endüstrisini yöneten Avrupa İlaç Ajansı tarafından merkezileştirilen yetkilendirme sisteminin bazı adımlarını atlayarak, kendi klinik laboratuvarlarında özel üretimleri de dahil olmak üzere, hastalarına halen deneysel tedaviler uygulamalarına olanak tanıyor.

Şu anda Avrupa Parlamentosu’ndaki popüler ve liberal parlamento grupları, hastane muafiyetini henüz belirlenmemiş şartlarla sınırlayacak, sektörün sponsorluğunda yapılan bir değişikliği destekliyor. Destekleyicilerine göre, bu henüz deneysel tedaviler hakkındaki belirsizliği azaltmak ve bunların güvenli ve sorumlu kullanımını garanti etmek. Eleştirenlere göre bu alternatif yol, ticari çıkarları gözetmek için sorgulanıyor.

Bu tartışmada ekonomik çıkarlar devreye giriyor (hem bir tarafta hem de diğer tarafta) ve ilaç gibi kilit bir sektörün faaliyetlerine ilişkin önyargılar da buna ağırlık veriyor. Bunların ötesinde sağlanması gereken şey, gerekli dengenin sağlanmasıdır: faydaların ihtiyaç duyan hastalara mümkün olan en kısa sürede ulaşması onları riske atmadan. Ayrıca yararlanıcıların sayısı bir tedavinin ticari olarak geliştirilmesini teşvik etmeyebilir (veya klinik araştırma merkezlerinin ve hastaların ihtiyaç duyabileceği kadar hızlı bir şekilde geliştirilmemesine yol açabilir). N

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir